Moynure

Patrick Weston Joyce
1923

Moynure; the plain of the yew (iubhiar).