Garvaghy

Patrick Weston Joyce
1923

Garvaghy; rough achadh or field.