Ennistimon

Patrick Weston Joyce
1923

Ennistimon; Inis-Diomain, Four Masters, Diaman's river meadow.